Partners

GeoMobiel is een gezamenlijk project van UGent, VUB en KU Leuven in samenwerking met het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) en de sectorfederatie voor de technologische industrie in België (Agoria GEO-ICT). Het project krijgt voor het academiejaar 2014-2015 financiële ondersteuning binnen de oproep brugprojecten economie-onderwijs 2013 om met de GeoMobiel naar de scholen te gaan en het borgingsmateriaal uit te werken. De oproep brugprojecten economie-onderwijs geeft steun aan samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld die tot doel hebben het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd te stimuleren. Het Agentschap Ondernemen wil met deze oproep ijveren voor meer en sterker ondernemerschap en komt daarmee tegemoet aan het beleidsaccent ‘de open ondernemer’ in het kader van Vlaanderen in Actie (ViA).