Zin om de geo-sector te ontdekken?


GeoMobiel biedt doe-activiteiten aan voor de derde graad van het secundair onderwijs. In het academiejaar 2016-2017 zal GeoMobiel georganiseerd worden op de campussen van de verschillende universiteiten. Het lesmateriaal staat nog steeds ter beschikking van de leerkrachten. Dit lesmateriaal is grondig herwerkt zodat elke leraar het lessenpakket zelf kan geven, dus ook de leraren die niet de mogelijkheid hadden aanwezig te zijn tijdens een GeoMobiel-activiteit. Voor alle modules is een uitgebreide handleiding uitgewerkt om het voorbereiden en het verloop van de modules zo vlot mogelijk te laten verlopen. De modules zijn zo opgebouwd dat de leraren de oefeningen in twee lesuren kan afronden.

Het project GeoMobiel

Het project bood in het academiejaar 2014-2015 activiteiten aan waarbij de GeoMobiel zelf naar de scholen kwam. Vanaf het academiejaar 2015-2016 is er hier geen verdere financiële ondersteuning meer voor. Er is wel voor gezorgd dat u de modules zelf kan geven in uw klassen. Al het lesmateriaal kan u terugvinden op deze pagina. In het academiejaar 2016-2017 wordt GeoMobiel in gewijzigde vorm aangeboden op de campussen van de universiteiten.

Wat is GeoMobiel?

Het project GeoMobiel wil jongeren warm maken voor technische knelpuntberoepen als landmeter, cartograaf, GIS-expert en geo-ICT'er. Dit door hen in contact te brengen met de brede waaier aan toepassingen en mogelijkheden die deze sector biedt. Voor verdere ontplooiing van de geo-sector is er immers nood aan afgestudeerden in die richting.

Wat biedt GeoMobiel?

GeoMobiel organiseert doe-activiteiten rond geomatica voor leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs. Op die manier krijgen ze een beter beeld van de mogelijkheden en toepassingen van geografie en geomatica in de bedrijfswereld. Geografen en geomatici van UGent, VUB en KU Leuven organiseren de activiteiten.

Voor wie is GeoMobiel bedoeld?

Het project richt zich tot leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs die gekozen hebben voor een richting met een brede wiskundige, wetenschappelijke of IT-basis. Ook de leerkrachten worden actief betrokken.

Hoe lang duren en hoeveel kosten de activiteiten van GeoMobiel?

De kostprijs en de duurtijd hangen af van plaats en datum. Deze zijn vermeld bij het aanbod

Hoe ziet een module eruit?

Een module start met een theoretische uitleg. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag met toestellen en/of de computer. Op het einde wordt het resultaat besproken.

Ontdek de modules

Leerlingen en leraren evalueren GeoMobiel positief

In het schooljaar 2014-2015 werd een enquête gehouden onder de leerlingen en leerkrachten die deelnamen aan GeoMobiel. Hieronder zijn de resultaten van vier van de vragen terug te vinden. We zijn positief verrast met de uitkomst en hopen dat ook het borgingsmateriaal met zoveel succes zal gebruikt worden!